Iako je poljoprivreda glavna privredna delatnost  u većini ruralnih područja, poljoprivrednici se ne bave samo uzgojem hrane. Oni često prerađuju svoje proizvode i direktno ih prodaju potrošačima. Reformom iz 2013. podstiče se direktna prodaja prehrambenih proizvoda, na primer na tržnicama.

Otprilike polovina stanovništva EU  živi u ruralnim područjima. Poljoprivreda je ono što održava mnoge zajednice u životu i na okupu. Kada bi poljoprivreda nestala, u mnogim bi područjima nastao problem napuštanja zemljišta.

Zato se zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) poljoprivrednicima daje finansijska pomoć kako bi se osiguralo da nastave da obrađuju zemljište i stvaraju dodatna radna mesta obnovom svojih sela, očuvanjem okoline ili projektima kulturne baštine i mnogim drugim zadacima koji su direktno ili indirektno povezani sa poljoprivredom i ruralnom ekonomijom.

Time se pridonosi sprečavanju depopulacije sela zbog malih mogućnosti zapošljavanja i velike nezaposlenosti. Održavaju se i poboljšavaju javne usluge, kao što su škole i usluge zdravstvene zaštite koje ljudima daje dobar razlog za ostanak i odgajanje svoje dece na selu.

Treba se pojačati dinamika malih porodičnih gazdinstava. Mnogi poljoprivrednici stariji su od 55 godina i u određenom trenutku oni će prestati aktivno da se bave poljoprivredom. EU priznaje da je uzrasna struktura poljoprivrednika zabrinjavajuća. Pomoć mladim poljoprivrednicima neizbežna je kako bi se ruralna područja Evrope mogla uspešno suočiti s brojnim predstojećim izazovima.

ZPP-om se podstiču konkurentnost i inovacije

ZPP-om se poljoprivrednicima pomaže da budu produktivniji i unaprede svoje tehničke veštine.

Na početku sprovođenja ZPP poljoprivrednici su se podsticali na upotrebu savremenih mašina i novih tehnika, uključujući hemijska đubriva  i proizvode za zaštitu bilja. Oni su bili nužni jer se u to vreme davala prednost uzgoju više hrane za stanovništvo.

Politika je bila učinkovita i produktivnost se povećala. Prinos useva povećao se, ali od 2000. stagnira. U budućnosti će istraživanje i inovacije biti od ključne važnosti kako bi poljoprivrednici proizvodili više sa manje raspoloživih sredstava.

Zbog nastalog viška hrane promenila se usmerenost politike. Sada se ZPP-om pomaže poljoprivrednicima da čine sledeće:

  • bave se poljoprivredom na način kojim se smanjuju emisije gasova staklene bašte,
  • upotrebljavaju tehnike ekološke poljoprivrede,
  • poštuju norme javnog zdravlja, zaštite životne sredine i dobrobiti životinja,
  • proizvode specijalitete iz svoje regije i stavljaju ih na tržište,
  • produktivnije upotrebljavaju šume i šumska područja,
  • razvijaju nove načine upotrebe poljoprivrednih proizvoda u sektorima poput kozmetike, medicine i rukotvorina.

Sredstva EU za istraživanje namenjena su razvoju novih poljoprivrednih sistema kako bi poljoprivrednici mogli odgovoriti na brojne predstojeće izazove, posebno na izazove klimatskih promena i sve većeg pritiska na prirodne resurse. Naši će poljoprivrednici u budućnosti morati proizvoditi više sa manje raspoloživih sredstava. To bi se moglo postići razvojem instrumenata, na primer inovacijskih partnerstava, u cilju promocije inovacija u poljoprivredi premošćivanjem postojećeg jaza između istraživanja i poljoprivredne prakse, olakšavanjem komunikacije i saradnje među zainteresovanima (poljoprivrednicima, savetnicima, poljoprivredno-prehrambenim sektorom, naučnicima, državnim upravama i ostalima).

Modernizacija je još jedan prioritet zajedničke poljoprivredne politike

Modernizacija poljoprivrednih gazdinstava bila je i ostaje važan cilj ZPP. Brojnim poljoprivrednicima EU dodeljena su bespovratna sredstva za modernizaciju objekata i mehanizacije. Ostali su upotrebili bespovratna sredstva za poboljšanje kvalitete stoke i uslova za njezin uzgoj.

Izazov je osigurati da se modernizacijom poljoprivrednicima pomogne da postanu ekonomski konkurentni i da primjenjuju ekološki održive tehnike.

Mere ruralnog razvoja ZPP ostat će važan pokretač promena i napretka: poljoprivrednicima će se i dalje nuditi prilike za poboljšanje njihovih poljoprivrednih gazdinstava i područja u kojem žive.

U narednoj deceniji poljoprivrednici će postati efikasniji i konkurentniji.