unnamed

Bon i Brisel, 15. 01. 2018. – tokom svoje generalne skupštine u Nju Delhiju (Indija) održane 12. 11. 2017. godine, IFOAM Organics International usvojio je globalni stav koji potvrđuje da GMO organizmi stvoreni novim tehnikama genetskog inženjeringa nemaju mesto u organskoj proizvodnji i ishrani. Organski sektor ponovo potvrđuje svoju posvećenost potrošačima u nastojanju da efikasno isključe GMO iz proizvodnih sistema i zahteva od kreatora politike regulaciju upotrebe GMO dobijenih novim tehnikama.

Markus Arbenz, Direktor IFOMA Organics International-a je istakao: ˝Jedinstvena pozicija organskog sektora, zasnovana na nauci i principima organske poljoprivrede (nega, ekologija, zdravlje i pravičnost) je jasna. Nove tehnike genetskog inženjeringa su GMO i stoga se ne smeju koristiti u organskoj proizvodnji. Sadašnje odsustvo regulativa za ove nove tehnike genetskog inženjeringa u mnogim delovima sveta znače da se genetski modifikovane biljke i životinje mogu pustiti u životnu sredinu bez procene rizika i bez povratnih informacija za uzgajivače, poljoprivrednike i potrošače. Organski pokret poziva regulatorne organe da obezbede transparentnost i da zaštite proizvođače i potrošače da ne koriste netestirane tehnike genetskog inženjeringa.˝

IFOAM EU pozdravlja usvajanje ovog globalnog stava organskih pokreta, čime se jača sopstvena pozicija usvojena u decembru 2015. godine, pri čemu se sve nove tehnike genetskog inženjeringa trebaju smatrati tehnikama genetske modifikacije koje vode do stvaranja GMO i spadaju u okvir postojećeg zakonodavstva o GMO. Evropski sud pravde će izdati preliminarne zaključke o tome da li neke od novih tehnika genetskog inženjeringa spadaju u okvir evropskog zakonodavstva o GMO (predmet C-528/16). Završni zaključci Evropskog suda pravde se očekuju do sredine 2018. godine.

Eduardo Couco, direktor IFOAM EU ističe: ˝Verujemo da će Evropsko sudsko veće potvrditi da ne postoje pravni ili tehnički razlozi za isključivanje ovih novih tehnika genetskog inženjeringa iz područja postojećih propisa o GMO. Naknadna regulacija novih tehnika genetskog inženjeringa nepravedno bi primorala organski sektor da preduzme dodatne mere kako bi isključio GMO iz svojih proizvodnih procesa, a imala bi i teške ekonomske posledice za čitavu evropsku poljoprivredu koja je u velikoj meri bez GMO-a.˝

Eric Gall, IFOAM EU Policy Menadžer, je dodao: ˝Vreme je da Evropska komisija postupa u skladu sa principom predostrožnosti za zaštitu živote sredine i potrošača tako što će potvrditi da će biljke i životinje genetski modifikovane novim tehnologijama biti regulisane kao i postojeći GMO i da će biti podvrgnuti rigoroznoj proceni rizika i etiketiranju, koje su kamen temeljac politike EU za životnu sredinu i hranu˝.

Poslednjih godina, nekoliko tehnika kao što su CRISP/Cas9 ili cinkov prst nukleaze, eksperimentišu sa direktnim modifikovanjem DNK biljaka i životinja. Suprotno transgenezi  ove tehnike ne podrazumevaju umetanje gena iz drugih organizama, a ponekad se nazivaju ˝uređivanjem gena˝ ili ˝novim tehnikama oplemenjivanja˝. Naučne studije su pokazale da je navodna veća preciznost ovih novih tehnika mit, jer mogu izazvati mnoge neželjene promene u genomu modifikovanih organizama. Za civilno društvo i organski pokret, upotreba takvih tehnika je genetski inženjering i pokreće slične rizike i zabrinutosti u odnosu na postojeće GMO i treba ih regulisati u skladu sa tim.