U ponedjeljak 23 januara predsednik HKPD “Matija Gubec” Ladislav Suknović prisustvovao je potpisivanju evropskog projekta sa Muzejom čipke u Kiškunhalašu u Mađarskoj. Ideja o projektu i partnerskoj saradnji potekla je pre godinu i po dana kada su se udruženje iz Tavankuta, udruženje Lányi Ernő iz Subotice i Muzej čipke iz Kiškunhalaša dogovorili oko partnerskih odnosa i apliciranja na IPA projekt. Osnovna ideja projekta je razmena iskustava u oblasti očuvanje starih zanata, kulturnog nasleđa i razvoja verskog turizma, zatim organizovanje zajedničkih izložbi i radionica.

Csipke (15).jpg

» Projektom je predviđeno nekoliko aktivnosti koje će se tokom 2018. godine zasnivati na prikazu autentičnih rukotvorina, kulturnom nasleđu i turističkim potencijalima. Početak realizacije navedenih aktivnosti je predviđen zajedničkom izložbom u Muzeju čipke u Kiškunhalašu početkom maja meseca ove godine, potom realizacija nekoliko radionica za izradu suvenira i slika od slame, gde će naše slamarke podučavati decu i druge zainteresovane polaznike o tehnici izrade suvenira i slika od slame. Izložba bi bila otvorena sve do sredine avgusta kada bi se preselila za Suboticu i po našem predlogu upotpunila program gradske Dužijance u Subotici i bila postavljena sve do početka septembra do proslave Dana grada. U tom periodu bi predstavnice Muzeja iz Kiškunhalaša održale nekoliko radionica za izradu čipke u Tavankutu i Subotici, a krajem godine bi bila organizovana završna konferencija verovatno u sklopu Božićne izložbe u Tavankutu i Subotici, gde bi se ujedno predstavili ne samo novogodišnji ukrasi već i božićnjaci po čemu je naše kulturno nasleđe poznato i jedinstveno. Poseban segment saradnje je predviđen u oblasti turizma gde želimo prikazati turističke potencijale Tavankuta sa posebnim akcentom na popularizaciju turističke mape križeva krajputaša koji su većim delom obnovljeni i predstavljaju posebnu turističku atrakciju“ – pojasnio je Ladislav Suknović, navodeći kako tavankutsko udruženje ne propušta ni jedan raspisan konkurs.

Csipke (18).jpg

O budućim planovima kaže: » Mi intenzivno pratimo raspisane konkurse i trudimo se odgovoriti na veliku većinu. Naravno postoje i određeni ograničavajući faktori koji su zasnovani na vlastitim kapacitetima, jer su naše snage usmerene i posvećene i samoj programskoj i projektnoj realizaciji i izveštavanju odobrenih projekata. To je jako zahtevan posao koji nužno implicira posvećenosti i kontinuitet u personalnom angažmanu. Moja velika želja i nada je da će mladi pronaći interes u predstojećim aktivnostima jer su vrlo kreativna i razvojna, samo je pitanje vlastitih afiniteta i ambicija.«

Udruženje “Matija Gubec” iz Tavankuta jedno je od članova Ženske ruralne mreže Vojvodine.

Csipke (22)

Tekst preuzet sa FB stranice udruženja “Matija  Gubec”